Spitalul Clinic Județean Mureș, în parteneriat cu Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni și Spitalul Sovata-Niraj, va implementa, până la sfârșitul anului 2014, un sistem informatic integrat de e-Sănătate.

Proiectul “Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat” are ca obiectiv creșterea eficienței și calității serviciilor, contribuind la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate, la optimizarea prelucrării şi schimbului de informaţii medicale, sistem care să răspundă eficient la solicitările complexe impuse de managementul modern al activităţii medicale.

Implementarea sistemului informatic integrat la nivelul spitalului va genera îmbunătățirea actului medical și a stării de confort a pacientului, prin accesul rapid la informații, reducerea timpului de așteptare pentru consultații și intervenții în spital.

Prin sistemul informatic integrat se dorește urmărirea întregului parcurs al pacientului și înregistrarea tuturor datelor acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse necesare efectuării actului medical:

  • înregistrarea datelor pașaportale ale pacientului, a informaţiilor privind asigurarea de sănătate (casa de asigurări, carnet de sănătate, medic de familie, cod medic de familie), precum şi listarea tuturor formularelor medicale în vigoare (fişa de internare, fişa de consultaţie, scrisoare către medicul de familie etc);
  • înregistrarea pacientului în spital pe parcursul tuturor etapelor: camere de gardă, internare, transferuri între secţii, externare, transfer la alt spital etc;
  • înregistrarea datelor clinice şi păstrarea dosarului electronic al pacientului, cu posibilitatea de vizualizare a informaţiilor privitoare la internări anterioare în spital: diagnostice, tratamente, medicaţie, analize etc.;
  • urmărirea costurilor pe pacient şi tipărirea notei de plată, atât în momentul efectuării investigaţiei sau consultului, cât şi centralizat, la plecarea acestuia din spital (nota de plată reflectă atât costurile directe referitoare la fiecare pacient cât şi costurile indirecte – curent electric, gaze, apă, etc);
  • vizualizarea direct pe secţii, în camerele de gardă, în sălile de operaţie sau ATI a rezultatelor investigaţiilor efectuate în laboratoarele de specialitate;
  • urmărirea activităţii din ambulatoriul de spital, atât din punct de vedere statistic, cât şi clinic (consultaţii, tratamente, controale, pansamente etc.);
  • revederea foii de observaţie a pacientului în cazul reîntoarcerii în spital;
  • gestionarea strictă (cantitativ-valoric) a medicamentelor din cadrul farmaciei spitalului (inclusiv a celor de producţie proprie), precum şi monitorizarea medicaţiei prescrisă şi administrată fiecărui pacient;

Implementarea sistemului informatic integrat la nivelul Spitalului Clinic Județean Mureș va crea beneficii atât pentru pacienți, prin accesul facil la servicii medicale de calitate, cât și spitalului prin existența unui flux corect, planificat, controlabil al tuturor activităților.

Valoarea totală a proiectului este de 6.016.592,69 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.826.216,02 lei.