Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 26.03.2014- 01.04.2014 concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante pe perioadă nedeterminată de infirmieră în cadrul următoarelor secţii:

–  1 post la Secţia A.T.I.

–  1 post la Secţia Clinică Medicină Internă

–  1 post la Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate mai jos şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post infirmiera

Formular inscriere

Metodo INFIRMIERA 2014

Tematica infirmiera 2014