Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 25.03.2014- 31.03.2014 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

6 posturi de asistent medical generalist în cadrul următoarelor secţii:

 –  1 post la Secţia A.T.I.

–  1 post la Secţia Clinică Boli Infecţioase II

–  2 posturi la Secţia Neonatologie

–  1 post la Secţia Neuropsihiatrie Pediatrică

–  1 post la Bloc Operator Ortopedie-Traumatologie

                8 posturi  de asistent medical la diferite secţii / compartimente/ laboratoare/ cabinete ambulatorii ale spitalului

                1 post vacant de asistent medical de nutriţie şi dietetică la Bloc Alimentar

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate mai jos şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post asistent med

Fisa post asistent nutritie diet

Formular inscriere AM

Formular inscriere As. Nutritie

Metodo AS MED 2014

Tematica asistent medical 2014

Tematica asistent medical generalist 2014

Tematica asistent medical nutritie si dietetica 2014