Spitalul Clinic Judetean Mures, cu sediul In Tirgu-Mures, str. Bernady Gyorgy nr. 6, jud. Mures anunta organizarea licitatiei publice cu plic sigilat pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea spitalului, proprietate a Consiliului Judetean Mures, in conformitate cu prevederile art. 15 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu respectarea HCJ 183/2013.

Anunt de licitatie