Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str. Bernady Gyorgy nr. 6, Județul Mureş anunţă:

Organizarea licitaţiei publice cu plic închis, pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Spitalului, proprietate a Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile art. 15 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu respectarea HCJ 183/2013, HCJ 180/2014, HCJ 37/2016.

ANUNT INCHIRIERE SPATII

DOCUMENTE DE ATRIBUIRE INCHIRIERE SPATII 2020