Rezultatul examenului de promovare in grad profesional superior celui de debutant