Posted on

Ziua mondiala a sanatatii

Categories Comunicate, Informari

Dragi mureşeni, data de 7 aprilie este declarată Ziua Mondială a Sănătăţii, ca urmare a înfiinţării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în anul 1948.

În calitate de manager al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, consider că este oportun ca în această zi, atât de importantă, să transmit un mesaj comunităţii mureşene şi să aduc în atenţia opiniei publice proiectele de viitor pe care intenţionăm să le desfăşurăm, astfel încât serviciile oferite de Spitalul Clinic Judeţean Mureş să se ridice la cele mai înalte standarde, dar să fie totodată capabile să satisfacă cele mai exigente cerinţe ale pacienţilor, care la nevoie, se adresează instituţiei noastre.

Posted on

Comunicat TBC

Categories Comunicate, Informari

Conform datelor existente la nivel european, România este ţara din Uniunea Europeană, care a înregistrat cele mai multe cazuri noi de tuberculoză. În anul 2014, în ţara noastră s-au înregistrat aproximativ 15 mii de cazuri de tuberculoză.

Posted on

Informatii rezidenti

Categories Informari

INFORMATII REZIDENTI

 

Vă informăm că prin Ordinul nr. 101/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico – dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală s-a modificat metodologia privind repartizarea rezidenţilor în stagii de pregătire.

Începând cu data de 01.03.2015 cererile pentru repartizarea în stagii de pregătire se vor depune la unitatea sanitară acreditată care are în structură secţia/compartimentul în care se va efectua stagiul respectiv.

Rezidenţii vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea (model anexat) de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului anexat, cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire. Cererea va fi însoţită de o copie a carnetului de rezident – prima pagină.

Unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor adresele de repartiţie , pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.

După finalizarea modulului de pregătire consemnat în carnet, rezidenţii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident – prima pagină şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire.

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea).

Posted on

Anunt licitatie publica

Categories Informari

Spitalul Clinic Judetean Mures, cu sediul In Tirgu-Mures, str. Bernady Gyorgy nr. 6, jud. Mures anunta organizarea licitatiei publice cu plic sigilat pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea spitalului, proprietate a Consiliului Judetean Mures, in conformitate cu prevederile art. 15 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu respectarea HCJ 183/2013.

Anunt de licitatie

Posted on

Sistem informatic integrat la Spitalul Clinic Judetean Mures

Categories Informari

Spitalul Clinic Județean Mureș, în parteneriat cu Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni și Spitalul Sovata-Niraj, va implementa, până la sfârșitul anului 2014, un sistem informatic integrat de e-Sănătate.

Proiectul “Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat” are ca obiectiv creșterea eficienței și calității serviciilor, contribuind la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate, la optimizarea prelucrării şi schimbului de informaţii medicale, sistem care să răspundă eficient la solicitările complexe impuse de managementul modern al activităţii medicale.

Implementarea sistemului informatic integrat la nivelul spitalului va genera îmbunătățirea actului medical și a stării de confort a pacientului, prin accesul rapid la informații, reducerea timpului de așteptare pentru consultații și intervenții în spital.

Prin sistemul informatic integrat se dorește urmărirea întregului parcurs al pacientului și înregistrarea tuturor datelor acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse necesare efectuării actului medical:

  • înregistrarea datelor pașaportale ale pacientului, a informaţiilor privind asigurarea de sănătate (casa de asigurări, carnet de sănătate, medic de familie, cod medic de familie), precum şi listarea tuturor formularelor medicale în vigoare (fişa de internare, fişa de consultaţie, scrisoare către medicul de familie etc);
  • înregistrarea pacientului în spital pe parcursul tuturor etapelor: camere de gardă, internare, transferuri între secţii, externare, transfer la alt spital etc;
  • înregistrarea datelor clinice şi păstrarea dosarului electronic al pacientului, cu posibilitatea de vizualizare a informaţiilor privitoare la internări anterioare în spital: diagnostice, tratamente, medicaţie, analize etc.;
  • urmărirea costurilor pe pacient şi tipărirea notei de plată, atât în momentul efectuării investigaţiei sau consultului, cât şi centralizat, la plecarea acestuia din spital (nota de plată reflectă atât costurile directe referitoare la fiecare pacient cât şi costurile indirecte – curent electric, gaze, apă, etc);
  • vizualizarea direct pe secţii, în camerele de gardă, în sălile de operaţie sau ATI a rezultatelor investigaţiilor efectuate în laboratoarele de specialitate;
  • urmărirea activităţii din ambulatoriul de spital, atât din punct de vedere statistic, cât şi clinic (consultaţii, tratamente, controale, pansamente etc.);
  • revederea foii de observaţie a pacientului în cazul reîntoarcerii în spital;
  • gestionarea strictă (cantitativ-valoric) a medicamentelor din cadrul farmaciei spitalului (inclusiv a celor de producţie proprie), precum şi monitorizarea medicaţiei prescrisă şi administrată fiecărui pacient;

Implementarea sistemului informatic integrat la nivelul Spitalului Clinic Județean Mureș va crea beneficii atât pentru pacienți, prin accesul facil la servicii medicale de calitate, cât și spitalului prin existența unui flux corect, planificat, controlabil al tuturor activităților.

Valoarea totală a proiectului este de 6.016.592,69 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.826.216,02 lei.

Program de vizită
Marti: 
15:00 – 17:00
Joi: 
15:00 – 17:00
Sambata: 
15:00 – 17:00
Duminica: 
15:00 – 17:00
Contact rapid

Adrese Utile
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com