Posted on

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate I (personal contractual) la Compartiment relatii cu publicul

Categories Posturi vacante

ANUNT

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 22.05.2015 – 27.05.2015, concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate I (personal contractual) la Compartiment relații cu publicul.

Condiții speciale de participare la concurs:
– diplomă de licență
– 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 22 mai 2015, orele 1000 la sediul administrativ al spitalului (Tg.-Mureș, str. Bernady Gyorgy nr.6).

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 14 mai 2015, orele 1530.
Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6 , camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Butuc

Posted on

Concurs pentru ocuparea unui post de economist IA la Serviciul financiar – contabilitate.

Categories Posturi vacante

A N U N Ț
Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, înperioada28.04.2015 – 05.05.2015,concurs pentru ocuparea unui post vacant, peperioadă nedeterminată de economist IA la Serviciul financiar – contabilitate.

Condițiispeciale de participare la concurs:
– diplomă de licență
– 6 aniși 6 luni vechime în specialitate
Proba scrisă a concursului se va desfăsura în data de 28 aprilie 2015, orele 1000 la sediul administrativ al spitalului (Tg.-Mureș, str. BernadyGyorgy nr.6).

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 21 aprilie 2015, orele 1530.
Relaţii suplimentare se obțin la sediulunității din str. BernadyGyorgy nr.6 , camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.OvidiuButuc

Program de vizită
Marti: 
15:00 – 17:00
Joi: 
15:00 – 17:00
Sambata: 
15:00 – 17:00
Duminica: 
15:00 – 17:00
Contact rapid

Adrese Utile