Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 02.04.2015 – 07.04.2015, concurs pentru ocuparea a 10 posturi temporar vacante, pe perioadă determinată de asistent medical generalist la următoarele locuri de muncă:

  • Secția clinică medicină internă 1 post
  • Secția clinică chirurgie generală I 1 post
  • Secția clinică oncologie medicală 2 posturi
  • Secția ATI 2 posturi
  • Secția clinică ortopedie-traumatologie 1 post
  • Compartiment clinic nefrologie 1 post
  • Compartiment chirurgie plastică,
  • Microchirurgie reconstructivă și arși 2 posturi

Condiții speciale de participare la concurs:

Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală
Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 2 aprilie 2015, orele 1000 la sediul administrativ al spitalului (Tg.-Mureș, str. Bernady Gyorgy nr.6).

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 25 martie 2015, orele 1530.
Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6 , camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Butuc