Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 03.04.2015 – 08.04.2015, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, pe perioadă determinată de asistent medical de laborator la Laborator analize medicale.

Condiții speciale de participare la concurs:

  • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală.Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 3 aprilie 2015, orele 1000 la sediul administrativ al spitalului (Tg.-Mureș, str. Bernady Gyorgy nr.6).

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 25 martie 2015, orele 1530.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6 , camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Butuc