Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 09.04.2015 – 16.04.2015, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, pe perioadă determinată de registrator medical la Secția cardiologie.

Condiții speciale de participare la concurs:

  • Diplomă de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii.

Proba practică a concursului se va desfășura în data de 9 aprilie 2015, orele 1000 la sediul administrativ al spitalului (Tg.-Mureș, str. Bernady Gyorgy nr.6).

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 25 martie 2015, orele 1530.
Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6 , camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Butuc