Capitolul IV, punctul 1 lit.a), alin.5 și 6 din Metodologiile pentru ocuparea unor posturi de asistent medical generalist, asistent medical laborator și registrator medical se corectează astfel: