Posted on

Anunt concurs economist IA

Categories Posturi vacante

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 22.10.2015 – 28.10.2015, concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată de economist IA la Serviciul financiar – contabilitate.

Condiții speciale de participare la concurs:
– diplomă de licență
– 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 22 octombrie 2015, orele 1000 la sediul administrativ al spitalului (Tg.-Mureș, str. Bernady Gyorgy nr.6).
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 14 octombrie 2015, orele 1530.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6 , camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr.Sîmpălean Dan

Posted on

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Categories Posturi vacante

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 8- 15 octombrie 2015, concurs pentru ocuparea a 50 de posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de asistenți medicali generaliști.

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 12-16 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de asistent medical de radiologie.

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 13-19 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de registrator medical.

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 19-23 octombrie 2015, concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de infirmiere.

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 20-26 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de asistent medical de laborator.

A N U N Ț

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 21-27 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea a 20 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare și 14 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de brancardieri.

 

Posted on

Examen promovare dupa expirarea perioadei de debutant

Categories Posturi vacante

A N U N T

Spitalul Clinic Judetean Mures organizează în data de 28 septembrie 2015 examen de promovare pentru următoarele categorii de functii ca urmare expirării perioadei de debutant :

Asistent medical generalist Sectia neuropsihiatrie pediatrică
Asistent medical generalist Sectia preventoriu copii
Asistent medical generalist Compartiment clinic medicina muncii
Asistent medical generalist Bloc Operator IV (Ortopedie – traumatologie)
Asistent medical generalist Cabinet oncologie medicală
Asistent medical de radiologie Laborator radiologie si imagistică medicală
Asistent de nutritie si dietetică Bloc alimentar
Infirmier Sectia clinică chirurgie generală II
Infirmier Compartiment clinic medicina muncii

Conditii de promovare :
– 6 luni vechime în specialitate pentru asistent
– 6 luni vechime în activitate pentru infirmier

MANAGER,
Dr.Ovidiu Butuc

Posted on

Concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoană fizica

Categories Posturi vacante

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocuparea funcției de manager – persoană fizică, pentru Spitalul Clinic Județean Mureș, aprobat prin Dispoziția Consiliului Județean Mureș nr. 234/03.08.2015,

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică.

Probele de evaluare se desfășoară la sediul Consiliului Județean Mureș din Tg.-Mureș, P-ța Victoriei nr. 1, etaj 1 –Sala mică de ședințe, după cum urmează:

 • Proba scrisă – în data de 18 septembrie 2015, ora 10:00 – un test-grilă de verificare a cunoștințelor;
 • Proba de susținere a proiectului de management/interviul-24 septembrie 2015, ora 12:00.

La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ, următoarele condiții:

 1. Să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 2. Să fie cadru universitar sau medic primar;
 3. Să fie absolvenți al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. Să aibă cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. Să nu fi fost condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
 6. Să fie apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. Să nu aibă vârsta de pensionare, conform legii.

Înscrierea candidaților se face la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, P-ța Bernady Gyorgy nr.6, în perioada 02.09.2015 – 11.09.2015, între orele 800 – 1600.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente :

 1. Cererea de înscriere;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;
 4. Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătății, ori de absolvire a unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. Documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar;
 6. Curriculum vitae;
 7. Copii ale diplomelor de studii și alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competențe/atestate, etc., în domeniul managementului sanitar;
 8. Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată ,,în conformitate cu originalul,, de către conducerea unității angajatoare;
 9. Cazierul judiciar;
 10. Actele medicale/adeverințele din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic (de la medicul de familie și de la ambulatoriul de specialitate PSIHIATRIE pentru aptitudinea neuropsihică);
 11. Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 12. Copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care și-a schimbat numele, după caz;
 13. Proiectul de management realizat de candidat.

Temele – cadru pentru proectul de management, precum și bibliografia pentru concurs se publică pe site-ul:

 • Consiliului Județean Mureș cjmures.ro;
 • Spitalului Clinic Județean spitaljudeteanmures.ro;
 • Prin afișare la sediul celor două instituții mai sus menționate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-762014.

PREȘEDINTE,

Jr.NEMEȘ GENICA

 1. Regulament de organizare si desfasurare concurs manager Spital Clinic Judetean Mures
 2. Anunt concurs manager Spital Clinic Judetean Mures
 3. Bibliografie concurs manager Spital Clinic Judetean Mures
 4. Temele cadru pentru proiectul de management
Program de vizită
Marti: 
15:00 – 17:00
Joi: 
15:00 – 17:00
Sambata: 
15:00 – 17:00
Duminica: 
15:00 – 17:00
Contact rapid

Adrese Utile
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com