Documente utile pentru internare

 • Cardul de sanatate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 • Talon de pensie (pentru pensionari)
 • Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)

 

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

 

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 • Cardul de sanatate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate
  – pentru copii: Certificatul de naştere;
 • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com