Documentatie concurs posturi administrativ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 25.06.202123.07.2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată :

Inginer IA                  la Birou tehnic                                     1 post,

Magaziner                  la Serviciul transp., adm., tehnic        1 post,

Șofer I                        la Serviciul transp., adm., tehnic        1 post,

Liftier                         la Formația de muncitori I                  1 post,

Instalator sanitar      la Formația de muncitori II                2 posturi,

Lăcătuș mecanic        la Formația de muncitori II                2 posturi,

Fochist                        la Formația de muncitori II                2 posturi,

Portar                         la Formația pază                                 4 posturi,

Croitoreasă                la Croitorie                                          1 post.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru inginer IA:

 • Diplomă de licență în domeniul electric,
 • Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate. 

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru   magaziner:

 • Diplomă de bacalaureat,
 • Minim 6 luni vechime în activitate.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru   șofer I:

 • Permis de conducere pentru categoriile B, C, E
 • Vechime minim 3 ani în activitate ca șofer

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru liftier:

 • Curs de calificare pentru meseria de liftier,
 • Nu necesită vechime în meserie.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru instalator sanitar :

 • Curs de calificare pentru meseria de instalator sanitar,
 • Nu necesită vechime în meserie.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru lăcătuș mecanic :

 • Curs de calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic,
 • Nu necesită vechime în meserie.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru fochist :

 • Curs de calificare pentru meseria de fochis,
 • Autorizație ISCIR însoțită de talon cu viza anuală valabilă pentru cazane de apă caldă
 • Nu necesită vechime în meserie.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru portar:

 • Diplomă de absolvire a școlii generale,
 • Atestat de pază/securitate,
 • Nu necesită vechime în muncă.

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru croitoreasă:

 • Curs de calificare pentru meseria de croitoreasă,
 • Nu necesită vechime în meserie.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 25.06.2021 – 08.07.2021 – depunere dosare,
 • 09.07.2021 – selecție dosare,
 • 09.07.2021 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 12.07.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 13.07.2021 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 16.07.2021, ora 1000 proba scrisă,
 • 16.07.2021, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 19.07.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 20.07.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 21.07.2021, ora 1000   – interviul,
 • 21.07.2021, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 22.07.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 23.07.2021    –  afișarea rezultatelor soluționării

   contestațiilor cu privire la interviu,

 • 23.07.2021 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan