Posturi Vacante

Documentatie concurs asistent de laborator

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 05.07.2021 – 02.08.2021, concurs pentru ocuparea unui  post vacant, pe perioadă nedeterminată de asistent  medical de laborator în cadrul Laboratorului de  analize medicale.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical de laborator.
 • Minim 6 luni vechime în specialitate

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 05.07.2021-16.07.2021 – depunere dosare,
 • 07.2021 – selecție dosare,
 • 19.07.2021, ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 20.07.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 21.07.2021 – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 26.07.2021proba scrisă;
 • 26.07.2021 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 27.07.2021 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
 • 28.07.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la proba scrisă;
 • 29.07.2021interviul;
 • 29.07.2021  – afișarea rezultatelor la interviu;
 • 30.07.2021 – depunerea contestațiilor la interviu;
 • 02.08.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la interviu;
 • 02.08.2021 – afișarea rezultatelor finale;

 

Relaţii suplimentare se obțin la  telefon 0771-786265/0365-882676.

 

MANAGER,

Dr. Ovidiu Gîrbovan