Posturi Vacante

Documentatie concurs sofer

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 06.07.202103.08.2021, concurs pentru ocuparea a 2  posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de șofer I la Serviciul transport, administrativ, tehnic.

Condiții specifice de participare la concurs pentru șofer I

 • Permis de conducere pentru categoriile B, C, E
 • Vechime minim 3 ani în activitate ca șofer

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 06.07.2021 – 19.07.2021 – depunere dosare,
 • 20.07.2021 – selecție dosare,
 • 20.07.2021 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 21.07.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 22.07.2021 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 27.07.2021, ora 1000 proba scrisă,
 • 27.07.2021, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 28.07.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 29.07.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 30.07.2021, ora 1000  – interviul,
 • 30.07.2021, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 02.08.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 03.08.2021  –  afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 03.08.2021 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,

Dr. Ovidiu Gîrbovan