Posturi Vacante

Anunt concurs Administrativ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 27.08.202124.09.2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată :

Magaziner la Serviciul transp., adm., tehnic – 1 post,
Șef depozit la Serviciul transp., adm., tehnic – 1 post.

Condiții specifice de participare la concurs pentru magaziner/șef depozit:

 • Diplomă de bacalaureat,
 • Nu necesită vechime în activitate.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 27.08.2021 – 09.09.2021 – depunere dosare,
 • 10.09.2021 – selecție dosare,
 • 10.09.2021 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 13.09.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 14.09.2021 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 17.09.2021, ora 1000 proba scrisă,
 • 17.09.2021, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 20.09.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 21.09.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la proba scrisă,
 • 22.09.2021, ora 1000  interviul,
 • 22.09.2021, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 23.09.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 24.09.2021  – afișarea rezultatelor soluționării   contestațiilor cu privire la interviu,
 • 24.09.2021  – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan