Documentație concurs aparat funcțional

Spitalul Clinic Judeţean Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Bernady Gyorgy nr.6 organizează, în perioada 15.06.2022 – 14.07.2022, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată (personal contractual):

Serviciul R.U.N.O.S.  

 • 1 post referent de specialitate II

Birou tehnic 

 • 1 post inginer IA
 • 1 post subinginer I

Compartiment SSM 

 • 1 post referent de specialitate I

Bloc Alimentar

 • 4 posturi bucătar

Spălătorie

 • 1 post spălătoreasă

Întreținere spital

 • 1 post muncitor necalificat

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Pentru postul de referent de specialitate II la Serviciul R.U.N.O.S.
  • Diplomă de licență – studii economice
  • Minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Pentru postul de inginer IA la Birou tehnic
  • Diplomă de licență – inginer în domeniul construcții/instalații electrice sanitare
  • Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Pentru postul de subinginer I la Birou tehnic
  • Diplomă de absovire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate în domeniul electromecanic/construcții/instalații electrice sanitare
  • Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Pentru postul de referent de specialitate I la Compartiment SSM
  • Diplomă de licență în domeniul științelor administrative/științe juridice
  • Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Pentru posturile de bucătar la Bloc alimentar
  • Diplomă de calificare în meseria de bucătar
  • Nu necesită vechime în meserie
 • Pentru postul de spălătoreasă la Spălătorie
  • Diplomă de școală generală
  • Nu necesită vechime în muncă
 • Pentru postul de muncitor necalificat la Întreținere spital
  • Diplomă de școală generală
  • Nu necesită vechime în activitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 16.06.2022 – 29.06.2022 – depunere dosare,
 • 30.06.2022 – selecție dosare,
 • 30.06.2022 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 01.07.2022, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 04.07.2022 – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 07.07.2022, ora 1000 proba scrisă,                                                           
 • 07.07.2022, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 08.07.2022, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,                
 • 11.07.2022 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 12.07.2022, ora 1000 interviul,
 • 12.07.2022, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 13.07.2022, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 14.07.2022 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 14.07.2022 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan