Referat de disponibilizare

În conformitate cu prevederile articolului 2 din Anexa nr. 2 1 la Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind procedura de transmitere fără plată a bunurilor aparținând instituțiilor publice, vă comunicăm faptul că instituția noastră disponibilizează următoarele mijloace fixe:

MIJLOACE FIXE

Nr. crt.

Denumirea mijloacului fix

U.M.

Can-titate

Nr. inven-tar

Valoare (lei)

Data achiziției (punerii în funcțiune)

Durata de utilizare

Starea în care se găsește

1

Aparat de radiologie mobil pt. Nou-născuți

(Instalație de radiodiagnostic mobilă cu pot de grafie, tip TRANSPORTIX TX-32 MLP, seria G29408/10136)

Buc

1

27232

Amortizat total

2008

0

În ultizare

2

Aparat radiologic mobil tip COMPACT 100-30  (Instalație de radiodiagnostic mobilă cu pot de grafie, tip COMPACT 100-30, seria 009/11/00822

Buc

1

2446

37277.66

2011

2077

În ultizare

TOTAL

    

 

În situația în care considerați că vă sunt necesare bunurile disponibilizate , în vederea transmiterii fără plată, solicitările dvs. vor fi transmise la adresa: Târgu Mureș, str. Berndy Gyorgy, nr. 6, Județul Mureș în termen de 30 de zile de la data publicării  prezentului referat de disponibilizare pe site-ul www.spitaljudeteanmures.ro

Comisia de evaluare a propunerii de scoatere din funcțiune a unor bunuri materiale

  • Hărșan Florin
  • Kovacs Judith
  • Șuteu Ibolya