Anunț concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc

Având în vedere organizarea de către Ministerul Sănătății a concursului de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc la data de 20 noiembrie 2022, certificatul medical tip A5 privind starea de sănătate a candidaților se eliberează de unitatea sanitară teritorială desemnată de Direcția de Sănătate Publică Mureș (Ambulatoriu de specialitate  -Spital Clinic Mureș), în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de sănătate tip A5 de la Ambulatoriul de specialitate (Târgu Mureș, bld 1 Decembrie 1918, nr. 24-28, cam. 111)

  • Adeverinta de la medicul de familie / medic cabinet studențesc din care să reiasă starea de sănătate
  • Fișa de aptitudini de la Medicina Muncii
  • Copie C.I.
  • Taxa de 40 ron care se achită la Secretariatul Ambulatoriului de specialitate (cam. 111) (inclusiv plată cu cardul)

Program pentru preluarea documentelor și eliberarea certificatului medical tip A5 se face zilnic în intervalul orar 7:00-15:00, de la Secretariatul Ambulatoriului de specialitate, cam. 111.

MANAGER,
Dr. Gîrbovan Ovidiu