Suspendare program vizită

Ca urmare a adresei DSP Mureș nr. 188/06.01.2023 și având în vedere prevederile Ordinul MS nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice, precum și Instrucțiunea MS nr. 161/2023 privind institiurea stării de alertă epidemiologică determinată de gripă, vă transmitem spre analiză următoarele reguli de acces pentru vizitatorii pacienților internați în secțiile și compartimentele Spitalului Clinic Județean Mureș:

  • Programul de vizită la nivelul tuturor secțiilor și compartimentelor din Spitalul Clinic Județean Mureș se suspendă temporar, cu excepția vizitei pacienților în stare terminală;
  • În cazul pacienților în stare terminală, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul cu acordul prealabil al medicului curant/medic de gardă și al medicului șef de secție/compartiment conform unui orar stabilit de comun acord (telefonic) și sub supravegherea personalului medico-sanitar. În această situație vizitatorii au următoarele obligații:
    •  să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției/compartimentului; echipamentul de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;
    • să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile de   prevenire a transmiterii infecțiilor;
  • Orarul de vizită și numele pacienților terminali care au primit acordul medicului curant/gardă și medicului șef de secție/compartiment, va fi comunicat de către asistentul medical desemnat de medicul curant/gardă- personalului de pază de la poarta de acces al spitalului pentru a asigura accesul aparținătorilor în aceste situații!!
  • Prin suspendarea programului de vizită al aparținătorilor, medicul curant/medicul de gardă/personalul desemnat are obligația de a asigura informarea zilnică a aparținătorilor despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
  • Toate măsurile recomandate se pot schimba și/sau completa, în funcție de contextul epidemiologic de la nivel național (local) și de reglementările emise prin  noile ordine/hotărări!!