Rezultatele selectiei de dosare la concursul de șef serviciu RUNOS și sofer la Serviciul TAT

Rezultatele selectiei de dosare la concursul de șef serviciu R.U.N.O.S. și sofer la Serviciul T.A.T.

ȘEF SERVICIUL R.U.N.O.S. - 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrareSelectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)
12996ADMIS
23070ADMIS

ȘOFER I LA SERVICIUL T.A.T. - 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrareSelectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)
13009ADMIS
23408ADMIS

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor(până cel târziu în data de 23.02.2023 ora 1530) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.