Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată de portari, muncitor necalificat și îngrijitoare

Rezultatele obținute de candidați la proba interviu, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată de portari, muncitor necalificat și îngrijitoare organizat în perioada 31.01.2023 – 01.03.2023

Nr.crt. Cod de identificare Punctajul obținut la proba interviuMențiunea admis  sau respins
 Portar – Formația pază (7 posturi)  
1226085 puncteADMIS
2248185 puncteADMIS
3262980 puncteADMIS
4264380 puncteADMIS
5266080 puncteADMIS
6269885 puncteADMIS
7278885 puncteADMIS
8281380 puncteADMIS
 Muncitor necalificat – Întreținere spital (2 posturi)  
1280965 puncteADMIS
 Muncitor necalificat – Spălătorie (1 post)  
1287350 puncteADMIS
2288775 puncteADMIS
 Îngrijitoare – Întreținere spital (1 post)  
1266970 puncteADMIS
2287655 puncteADMIS

Afișat astăzi 24.02.2023, ora 1530

Candidații nemulțumiți pot face contestație până în data de 27.02.2023 ora 1530 la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comisia de concurs:

Președinte:   

  • Ing. Hărșan Florin – șef Serviciul transport, administrativ, ethnic

Membri:        

  • Dan Zamfira      – inginer IA, Serviciul T.A.T.
  •  Făgăraș Dorel  –  referent IA, Serviciul T.A.T.

Reprezentant Sindicat SANITAS Tg.-Mureș 

  • Epure Miruna