Rezultatul selecției dosarelor în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE ÎN PERIOADA 13.03.2023 – 17.03.2023, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU PROIECTUL

„Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din județul MUREȘ prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica” – Cod MS – AP1.08

Concurs organizat în perioada 13.03.2023 – 04.04.2023 

Nr.crt.  COD DE IDENTIFICARE CANDIDAT Dosar admis/respins
1   4803 – Responsabil monitorizare și raportareADMIS
2   5058 – Responsabil financiarADMIS
3   5072 – Responsabil financiarADMIS
4   5077 – Responsabil achizițiiADMIS
5   5045 – Responsabil achizițiiADMIS
6   5016 – Responsabil tehnicADMIS
7   5051 – Consilier juridicADMIS
8   4958 – Responsabil resurse umaneADMIS
9   5076 – Coordonator medical screeningADMIS

Afișat astăzi, 20.03.2023 ora 1500.

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație  în data de 21.03.2023 în intervalul orar 800 – 1600 la  secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 La proba scrisă din data de 27.03.2023 ora 10 pot participa candidații  a căror dosare au fost admise.

COMISIA DE CONCURS

 PREȘEDINTE:  

  • Dr.Ianosi Edith Simona           

MEMBRI: 

  • Dobru Gabriela 
  • Moldovan Maria