Rezultatele probei interviu la concurs serviciul Achizitii

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de economist debutant la Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare

organizat  în perioada 24.04.2023 – 23.05.2023

ECONOMIST DEBUTANT LA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE, PROVIZIONARE – 1 POST 

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba interviuMențiunea admis sau respins
1817888,33ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei interviu(până cel târziu în data de 19.05.2023 ora 1530) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor(camera 10), sub sancțiunea decăderii din acest drept.