Bugetul programului SPIAAM

Cheltuieli teste screening pacienți

Cheltuieli teste de autocontrol

Cheltuieli dezinfectanți

Cheltuieli controlul microbiologic al personalului