Rezultatele obținute  la proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul

Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat în data de 27.03.2023 în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul

„ Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica ” – Cod MS – AP1.08

 

Nr.crt.Cod de identificare candidatPunctajul obținut la proba scrisăMențiunea admis pentru a participa la interviu sau respins
1   4803 – Responsabil monitorizare și raportare70 ADMIS
2   5058 – Responsabil financiar42,5 RESPINS
3   5072 – Responsabil financiar92,5 ADMIS
4   5077 – Responsabil achiziții85 ADMIS
5   5045 – Responsabil achiziții40 RESPINS
6   5016 – Responsabil tehnic92,5 ADMIS
7   5051 – Consilier juridic97,5 ADMIS
8   4958 – Responsabil resurse umane97,5 ADMIS
9   5076 – Coordonator medical screening100 ADMIS

Afișat astăzi, 27.03.2023 , ora 1400

Candidații nemulțumiți pot depune contestație  în data de 28.03.2023 , în intervalul orar 8:00-16:00 la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

La interviul din data de 30.03.2023, ora 10 00  care se va desfășura la sediul administrativ al Spitalului Clinic Judetean Mures (str. Bernady Gyorgy nr.6)  pot participa candidații care la proba scrisă au  obținut minim  50 de puncte.

COMISIA DE CONCURS

PREȘEDINTE:     Dr.Ianosi Edith Simona           

MEMBRI:  Dobru Gabriela |  Moldovan Maria