Program de vizita

În perioada pandemiei cu COVID-19 ( stare de urgență și alertă) este permisă doar vizitarea pacientului critic COVID și non-COVID conform ”Regulamentului de organizare a accesului membrilor familiei/reprezentantului legal la pacientul critic non-COVID și COVID” al SCJM.

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi este valabil în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică, între orele 14.00-16.00.

  • Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon este de o persoană, conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș recomandând evitarea prezenței la vizită a copiilor cu vârsta sub 14 ani.
  • Vizitarea pacienţilor în secţiila de terapie intensivă este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.
  • Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment.
  • Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.
  • În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.
  • În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.
  • În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.
  • În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.