Program de vizita

În perioada pandemiei cu COVID-19 ( stare de urgență și alertă) este permisă doar vizitarea pacientului critic COVID și non-COVID conform ”Regulamentului de organizare a accesului membrilor familiei/reprezentantului legal la pacientul critic non-COVID și COVID” al SCJM.

În conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice, Comitetul Director al Spitalului Clinic Județean Mureș a stabilit programul de acces al vizitatorilor pacienților internați în pe secții/compartimente:

 • luni vineri între orele 1400-1800
 • sâmbătă și duminică în intervalele orare 1000-1300 și 1500-1800

 Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

 •  1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 • 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;
 • 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp.

Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI.

Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic:

 • în intervalele orare 1400-1500 și 1700-1800;

Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

 1. la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 2. la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp;
 3. durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită de personalul secţiei/compartimentului;
 4. contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului.

Nu este permis accesul vizitatorilor: 

 1. care prezintă semne clinice de infecţii acute;
 2. aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.

Vizitatorii au următoarele obligaţii: 

 1. să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către Spitalul Clinic Județean Mureș;
 2. să respecte instrucţiunile personalului Spitalului Clinic Județean Mureș privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecţiilor.

În secţiile/compartimentele ATI, accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic ATI şi a cel puţin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice.

În situaţia în care programul de vizită este suspendat, ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secţiile/compartimentele au obligaţia de a asigura informarea telefonică zilnică a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele SCJM, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparţinătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în secție/compartiment.

Prin excepţie, în cazul pacienţilor în stare terminală, cu excepţia celor internaţi în secţiile/compartimentele ATI, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.  

În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din SCJM, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, accesul unui însoţitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din SCJM, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, se permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, dacă se solicită acest lucru.

În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din SCJM, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.

Măsuri suplimentare:

 • Vizitatorul va fi înregistrat într-un registru, aflat la punctul de triaj, unde se vor trece următoarele date: Data și ora vizitei, Nume prenume vizitator, Nr. telefon vizitator, Nume prenume pacient, Rezultat triaj (simptomatic/asimptomatic), Semnătură vizitator.
 • Vizitarea presupune efectuarea unui triaj epidemiologic în zona special desemnată pentru accesul vizitatorilor; rezultatul vizitatorilor cu semne și/sau simptome de boli infecțioase le va fi interzis accesul în spital;
 • Este recomandat a se evita vizita aparținătorilor copii sub 14 ani;
 • La terminarea vizitei, vizitatorii/aparținătorii urmează același traseu în sens invers, dezechiparea urmând a se face la locul special desemnat;
 • Pe durata programului de vizitare, personalul medical poate solicita vizitatorilor/aparținătorilor să întrerupă vizita și să părăsească incinta spitalului, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre și îngrijiri medicale.