Informații privind externarea

La terminarea tratamentului externarea pacientilor se face pe baza biletului de iesire din spital /scrisoare medicală , întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef de sectie, sau a medicului care asigura coordonarea de specialitate. La externare, biletul de iesire/scrisoarea medicală se înmâneaza pacientului, iar foaia de observatie se îndosariaza.

Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub semnatura pacientului si a medicului, in foaia de observatie. Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile, a pacientilor mintali periculosi.

Documente si informatii ce se primesc la externarea pacientului:

  • Bilet medical de iesire;
  • Scrisoare medicala;
  • Reteta medicala, daca este cazul;
  • Indicatii privind regimul alimentar si de viata;
  • Recomandari privind tratamentu la domiciul, daca este cazul;
  • Reconsult dupa o perioada stabilita, daca este cazul;
  • Concediu medical;
  • Recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.