Integritate

STRATEGIA NATIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

Spitalul Clinic Județean Mureș, în calitate de  unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș, cu rolul de a asigura servicii medicale spitalicești, clinice și paraclinice, în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulatoriu, organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Asumând valorile fundamentele și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând  importanța obiectivelor Strategiei Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a  Spitalului Clinic Județean Mureș,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,

prin care:

  • Se confirmă angajamentul că la nivelul Spitalului Clinic Județean Mureș se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
  • Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în acestea;
  • Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
  • Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
  • Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia națională Anticorupție 2021-2025;
  • Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției( enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025)

Acestă declarația fost adoptată de către

DR. OVIDIU GÎRBOVAN
MANAGER AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ