Comitet Director

Comitetul Director al Spitalului Clinic Județean Mureș are următoarea componență:

  • Manager, Dr. Ovidiu Gîrbovan
  • Director Medical, Dr. Ianoși Edith-Simona
  • Director financiar contabil, Ec. Gazda Sandor-Botond
  • Director de îngrijiri, As. Lateș Gafița

Viziunea, misiunea și valori comune ale spitalului

Planul strategic al Spitalului Clinic Județean Mureș urmărește creșterea calității actului medical prin modernizarea infrastructurii, calificarea personalului în condiții de spitalizare confortabile prin implicarea/angrenarea tuturor resurselor financiare, umane, medicale ale spitalului pentru creșterea adresabilității și competenețelor în conformitate cu necesitățile populației deservite.

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Județean Mureș este de a oferi servicii medicale performante prin competențe profesionale deosebite, promovarea bunelor practici medicale și implementarea tehnologiilor inovatoare. Ne dorim ca fiecare pacient să fie tratat ca cel mai important și toată energia să fie canalizată pentru a preveni, a diagnostica, a tratat și a oferi îngrijiri medicale la standarde internaționale, îmbunătățind calitatea vieții pacienților noștri.

Prin urmare, vizăm dezvoltarea în etape a unui spital cât mai performant din punct de vedere clinic, caracterizat de flexibilitate şi interconectat european, în scopul de a oferi un răspuns cât mai bun la nevoile şi aşteptările populaţiei deservite. Considerăm calitatea serviciilor noastre drept un deziderat, un obiectiv permanent și un mod de lucru, abordând calitatea în fapt (evaluată medical, profesionist, obiectiv), precum și calitatea în percepție (a pacienților și publicului larg), referindu-ne atât la componenta medicală cât și la componenta nemedicală (de suport) a tuturor serviciilor acordate în spitalul nostru.

Misiunea noastră este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Pentru atingerea obiectivelor strategice ale spitalului toți angajații din unitatea spitalicească trebuie să lucreze împreună, formând o echipă în care fiecare individ își îndeplinește atribuțiile în mod eficient, eficace într-un mediu sigur și respectând politica de calitate declarată.

În desfășurarea activității curente am îmbrățișat următoarele valori comune:

⁺ Accesibilitate la servicii medicale
⁺ Cooperare și colaborare
⁺ Transparență decizională
⁺ Mediu de îngrijire sigur
⁺ Empatie
⁺ Devotament și dedicare
⁺ Implicare și integrare profesională
⁺ Conștiință și etică profesională
⁺ Adaptabilitate la nevoile de servicii medicale ale populației deservite
⁺ Loialitate
⁺ Dezvoltarea competențelor profesionale
⁺ Eficiența și eficacitatea serviciilor medicale
⁺ Colegialitate
⁺ Acces la formare profesională continuă
⁺ Libertatea de alegere a medicului
⁺ Inițiativă și creativitate
⁺ Tenacitate și perseverență
⁺ Apartenența la cultura organizațională
⁺ Tratament personalizat
⁺ Echitate și solidaritate

Program de audiență :

Manager: Marți, Joi: 13:00 – 14:30
Director Medical: Miercuri 10:00-11:00, Joi 12:00-13:00
Director Financiar-Contabil: Miercuri 12:00-13:00
Director de Îngrijiri: Marți 11:00-13:00

Programări la secretariatul unității.