Comisia locala de etica

   Informaţii publice

Membrii Comisiei de Etică a Spitalului Clinic Județean Mureș se vor întruni lunar, pentru a aviza cererile în vederea realizării lucrărilor de cercetare ştiinţifică medicală şi dosarele contractelor de studii clinice cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

Acte necesare în vederea folosirii datelor medicale în scop ştiinţific:

  • cerere
  • formular de consimțământ informat (dacă este cazul)
  • model de chestionar folosit (dacă este cazul)

 Persoanele care pot solicita accesul la baza de date:

  • medici/medici rezidenţi care sunt angajaţi în sistemul sanitar
  • studenţi/absolvenţi ai U.M.F.S.T. Tg. Mureş
  • elevi/absolvenţi ai şcolilor postliceale care au încheiat contract de parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Solicitările pot fi făcute pentru lucrări de licenţă/ disertaţie/ proiecte de cercetare.

Actele se vor depune cu minim 15 zile înainte de începerea cercetării/studiului.

Se va emite Avizul Consiliului etic al Spitalului Clinic Judeţean Mureş

Acte necesare pentru aprobarea contractelor de studii clinice cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş

  • Documentele se vor trimite cu minim 15 zile înaintea şedinţei lunare, pentru a putea fi verificate şi aduse completările necesare

Cererile / Solicitările se vor depune la registratura Spitalului Clinic Județean Mureș sau în format electronic la adresa de email: comisiaetica@spitaljudeteanmures.rosecretariat@spitaljudeteanmures.ro