Politica in domeniul calitatii

Principiul de bază al politicii SPITALULUI CLINIC JUDETEAN MURES (SCJM) în domeniul calităţii este orientarea către pacient, în vederea identificării și satisfacerii nevoilor.

MISIUNE

Misiunea noastră este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

VIZIUNE

Ne propunem să oferim un serviciu ireproșabil prin competențe profesionale deosebite, promovarea bunelor practici medicale si implementarea tehnologiilor inovatoare. Vom trata orice pacient ca fiind cel mai important și ne vom canaliza energia pentru a preveni, a diagnostica, a trata și a oferi ingrijiri medicale la standarde internaționale, îmbunătățind calitatea vieții pacienților noștri.

Conducerea SCJM se preocupă permanent de menţinerea, aplicarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat al calitatii, mediului si al sanatatii si securitatii ocupationale, pentru prestarea unor servicii medicale conforme cu cerinţele, satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor pacientilor şi a aparținătorilor, prevenirea poluării mediului, conformare cu legislaţia de mediu şi cu cea de sanatate si securitate ocupationala curentă aplicabilă in domeniu, precum şi cu alte cerinţe aplicabile. Prin personalul calificat de care dispunem ne propunem ca toate serviciile medicale puse la dispozitia pacientului sa fie la nivelul standardelor existente.

 

Principiile care stau la baza politicii in domeniul calitatii sunt concentrate pe:

  • Orientarea catre satisfacerea si depasirea asteptarilor pacienților și aparținătorilor;
  • Imbunatatirea continua a performantei, eficientei si eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii;
  • Antrenarea intregului personal pentru realizarea obiectivelor calitatii.

 

Obiectivele SCJM in domeniul calitatii prevad:

  • Cresterea calitatii serviciilor, prin pozitionarea pacienților in centrul preocuparilor noastre si oferirea serviciilor adaptate nevoilor si dorintelor lor;
  • Asigurarea unui management competent, la cele mai inalte standarde de etica si profesionalism;
  • Imbunatatirea continua a comunicarii cu toti partenerii nostri, prin asigurarea transparentei si accesului la informatii.

 

In scopul realizarii acestor obiective, conducerea SCJM se angajeaza sa:

  • Mentina un cadru organizatoric adecvat, capabil sa asigure realizarea politicii in domeniul calitatii;
  • Asigure toate resursele necesare satisfacerii si depasirii asteptarilor pacienților;
  • Revizuiasca periodic politica in domeniul calitatii si sa analizeze stadiul realizarii obiectivelor propuse;
  • Analizeze Sistemul de Management al Calitatii anual sau ori de cate ori este necesar.