Comisia locala de etica

Informaţii publice 

Membrii Comisiei locale de etică se vor întruni lunar, pentru a aviza cererile în vederea realizării lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi dosarele contractelor de studii clinice cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

Acte necesare în vederea folosirii datelor medicale în scop ştiinţific:

  • cerere
  • formular de consimțământ informat (dacă este cazul)
  • model de chestionar folosit (dacă este cazul)

 

Persoanele care pot solicita accesul la baza de date:

    • medici/medici rezidenţi care sunt angajaţi în sistemul sanitar
    • studenţi/absolvenţi ai U.M.F.S.T. Tg. Mureş
    • elevi/absolvenţi ai şcolilor postliceale care au încheiat contract de parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Solicitările pot fi făcute pentru lucrări de licenţă/ disertaţie/ proiecte de cercetare.

Actele se vor depune cu minim 15 zile înainte de începerea cercetării/studiului.

Se va emite Avizul Consiliului etic al Spitalului Clinic Judeţean Mureş

Acte necesare pentru aprobarea contractelor de studii clinice cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş

  • Documentele se vor trimite cu minim 15 zile înaintea şedinţei lunare, pentru a putea fi verificate şi aduse completările necesare

Cererile / Solicitările se vor depune la registratura Spitalului Clinic Județean Mureș sau în format electronic la adresa de email: [email protected], [email protected]