Contract Colectiv de Munca

Contract colectiv de munca la nivelul SCJ Mures pe anii 2020 – 2022

Contract colectiv de munca la nivelul SCJ Mures pe anul 2018

Contract Colectiv de Muncă la nivelul Spitalului Clinic Judeţean Mureş pe anul 2016

În temeiul Legii nr.62/2011, între:

  1. Spitalul Clinic Judeţean Mureş, în calitate de angajator
  2. Salariaţi, reprezentaţi prin:

Sindicatul SANITAS Tîrgu Mureş, a intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel de unitate părţile aderând la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Sector de  Activitate ”Sănătate. Activități veterinare” pe anii 2014-2015 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale cu nr. 1726/29.11.2013

Contract colectiv de munca la nivelul SCJ Mures pe anul 2016