Rezultate proba scrisa la concurs serviciul Achizitii si serviciul RUNOS

REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată organizat în perioada 24.04.2023 – 23.05.2023

ȘEF SERVICIU R.U.N.O.S. – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba scrisăMențiunea admis  sau respins
1803860,00 pct.RESPINS

 

La proba interviu din data de 18.05.2023 1000 care se va desfășura în Tg.-Mureș str. Bernády György nr.6 (sediul administrativ al SCJM) pot participa candidații care au obținut punctajul minim de 70 de puncte obligatorii pentru posturile de conducere.

ECONOMIST DEBUTANT LA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE, APROVIZIONARE- 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba scrisăMențiunea admis  sau respins
1800832,50 pct.RESPINS
2817882,50 pctADMIS
3827530,00 pctRESPINS
4836340,00 pctRESPINS
5847727,50 pctRESPINS
6849142,50 pctRESPINS
7850127,50 pctRESPINS

 

La proba interviu din data de 18.05.2023 1000 care se va desfășura în Tg.-Mureș str. Bernády György nr.6 (sediul administrativ al SCJM) pot participa candidații care au obținut punctajul minim de 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise(până cel târziu în data de 16.05.2023 ora 1530) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor(camera 10), sub sancțiunea decăderii din acest drept.