Rezultatele selectării dosarelor de înscriere în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în perioada 11.09.2023-15.09.2023 în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul

„Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica ” – Cod MS – AP1.08

RESPONSABIL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

NU S-A ÎNSCRIS NICIUN CANDIDAT.

 

COORDONATOR TEHNIC SCREENING

Nr.crt.

Codul de înregistrare

Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)

1

15992

ADMIS

 

EXPERT CERTIFICARE DATE PREVENȚIE

Nr.crt.

Codul de înregistrare

Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)

1

16037

RESPINS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor ( până cel târziu în data de 19.09.2023 ora 1600 ) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Proba scrisă se va desfășura în data de 25.09.2023, ora 1000 la sediul administrativ al Spitalului Clinic Judetean Mureș din Tg.Mureș str.Bernády György nr.6 (fosta policlinică cu plată).

 

Afișat astăzi, 18.09.2023, ora 1600

Leave a Reply