ERATA CALENDAR CONCURS DIRECTOR FICINCIAR-CONTABIL

Spitalul Clinic Județean Mureș organizează în data de 19.10.2023 concurs pentru ocuparea funcției vacante pe perioda determinată de director financiar-contabil.

Modificare calendarul desfășurării concursului:

  • 02.10.2023 – 13.10.2023, în intervalul orar 7:30 – 15:00 – Perioada de înscriere a candidaților;
  • 16.10.2023, până la ora 16:00 – Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
  • 17.10.2023, până la ora 16:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
  • 18.10.2023, până la ora 16:00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
  • 19.10.2023, începând cu ora 9,00    Desfășurarea probei scrise – Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
  • 19.10.2023 – Susținerea proiectului începând cu ora 13:00 și se
  • continuă cu interviul de selecție;
  • 19.10.2023, până la ora 16:00 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului;
  • 20.10.2023, până la ora 16:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele finale ale concursului;
  • 23.10.2023, până la ora 16:00 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului în urma contestațiilor;

Concursul se desfășoară în data de 19.10.2023, începând cu ora 9:00 la sediul administrativ al spitalului din Târgu Mureș str. Bernády György nr.6, Sala de ședințe.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S., la secretarul comisiei de concurs, d-na Mészáros M.Zsuzsanna la următoarele numere de telefon: 0771-786.265 sau 0365-882.572.