Documentatie concurs administrativ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 08.03.202105.04.2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată :

Inginer IA,  la Birou tehnic  –  1 post,

Magazinerla Serviciul transp., adm., tehnic – 2 posturi,

Instalator sanitar I, la Formația de muncitori I – 1 post

Lăcătuș mecanic, la Formația de muncitori II – 1 post

Portar , la Formația pază – 8 posturi

Muncitor necalificat, la Întreținere spital – 2 posturi

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru inginer IA:

 • Diplomă de licență,
 • Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru   magaziner:

 • Diplomă de bacalaureat,
 • Minim 6 luni vechime în activitate.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru instalator sanitar I:

 • Categoria de calificare 5 sau 6,
 • Minim 9 ani vechime în meserie.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru lăcătuș mecanic IV:

 • Categoria de calificare 1,
 • Nu necesită vechime în meserie.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru portar:

 • Diplomă de absolvire a școlii generale,
 • Atestat de pază/securitate,
 • Nu necesită vechime în muncă.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru muncitor necalificat:

 • Școală generală
 • Nu necesită vechime în activitate

 Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 08.03.2021 – 19.03.2021 – depunere dosare,
 • 22.03.2021 – selecție dosare,
 • 22.03.2021 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 23.03.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la

selecția dosarelor,

 • 24.03.2021 – afișarea rezultatelor soluționării

contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,

 • 29.03.2021, ora 1000 proba scrisă,
 • 29.03.2021, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 30.03.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 31.03.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea

contestațiilor la proba scrisă,

 • 01.04.2021, ora 1000                         – interviul,
 • 01.04.2021, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 02.04.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la

rezultatele  interviului,

 • 05.04.2021                                     –  afișarea rezultatelor soluționării

contestațiilor cu privire la interviu,

 • 05.04.2021 – afișarea rezultatelor finale.

Detalii privind metodologia, desfășurarea probelor  de concurs și bibliografia  sunt disponibile accesând pagina oficială a spitalului:  www.spitaljudeteanmures.ro.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan

Leave a Reply