Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată înființate în afara organigramei

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată înființate în afara organigramei pentru proiectul:

„Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica” – Cod MS – AP1.08

COORDONATOR TEHNIC SCREENING – 1 POST

Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba scrisăPunctajul obținut la la interviuPunctaj finalMențiunea admis sau respins
1599285 puncte90 puncte87,50 puncteADMIS