Rezultatele probei interviu în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei

Rezultatele probei interviu în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul

„Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica” – Cod MS –  AP1.08

RESPONSABIL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba interviuMențiunea admis sau respins
12019790 pct.ADMIS

 

RESPONSABIL FINANCIAR – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba interviuMențiunea admis sau respins
12008585 pct.ADMIS

 

EXPERT CERTIFICARE DATE PREVENȚIE – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba interviuMențiunea admis sau respins
12002490 pct.ADMIS
22007785 pct.ADMIS

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei interviu(până cel târziu în data de 06.12.2023 ora 1600) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor (camera 10), sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Membrii comisiei de concurs :

  • Dr. Szasz Carmen
  • Olar Lucia
  • Ec. Șuteu Ibolya