Rezultatele probei scrise în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei

Rezultatele probei scrise în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul

„Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica” – Cod MS –  AP1.08

RESPONSABIL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba scrisăMențiunea admis pentru a participa la proba practică sau respins
12019785 pct.ADMIS

 

RESPONSABIL FINANCIAR – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba scrisăMențiunea admis pentru a participa la proba practică sau respins
12008582,50 pct.ADMIS

 

EXPERT CERTIFICARE DATE PREVENȚIE – 1 POST

Nr.crt.Codul de înregistrarePunctajul obținut la proba scrisăMențiunea admis pentru a participa la proba practică sau respins
12002472,50 pct.ADMIS
22007752,50 pct.ADMIS
32015035 pct.RESPINS

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise(până cel târziu în data de 29.11.2023 ora 1600) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor(camera 10), sub sancțiunea decăderii din acest drept.

La proba interviu din data de 05.12.2023 1000 care se va desfășura în Tg.-Mureș str.Bernády György nr.6(sediul administrativ al SCJM) pot participa candidații care au obținut punctajul minim de 50 de puncte obligatorii pentru posturile de execuție.

Membrii comisiei de concurs :

  • Dr. Szasz Carmen
  • Olar Lucia
  • Ec. Șuteu Ibolya