Rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în perioada 16.11.2023-22.11.2023 în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul

„Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica” – Cod MS –  AP1.08

RESPONSABIL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

Nr.crt.Codul de înregistrareSelectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)
120197ADMIS

 

RESPONSABIL FINANCIAR

Nr.crt.Codul de înregistrareSelectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)
120085ADMIS

 

EXPERT CERTIFICARE DATE PREVENȚIE

Nr.crt.Codul de înregistrareSelectarea dosarelor de înscriere (admis/respins)
120024ADMIS
220077ADMIS
320150ADMIS

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor(până cel târziu în data de 24.11.2023 ora 1600) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Proba scrisă se va desfășura în data de 28.11.2023, ora 1000 la sediul administrativ al Spitalului Clinic Judetean Mureș din Tg.Mureș str.Bernády György nr.6(fosta policlinică cu plată).

 

Membrii comisiei de concurs :

  • Dr.Szasz Carmen
  • Olar Lucia
  • Ec.Șuteu Ibolya