Proiecte

Prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19 si Tuberculoza in randul persoanelor vulnerabile prin imbunatatirea accesului acestora la servicii de sanatate in judetul Mures, unde principalele probleme sociale actuale sunt: îmbătrânirea populației, extinderea fenomenului de sărăcie, șomaj pe termen lung ridicat, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, incluziune redusă pe piața muncii, rată ridicată a abandonului școlar, procent ridicat de populație rromă afectată de sărăcie.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea accesului populatiei vulnerabile, inclusiv romii, la servicii medicale integrate pentru prevenirea si tratarea bolilor prioritare pentru sanatatea publica (COVID 19 si Tuberculoza) prin dezvoltarea si implementarea unui program integrat de prevenire, diagnostigare precoce, tratament si monitorizare la nivelul comunitatilor vulnerabile din jud. Mures.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al programului RO20 Sanatate, respectiv îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, avand ca rezultat reducerea ratei de infectie si scaderea numarului de imbolnaviri cu COVID-19 si TB pentru un numar de peste 1000 persoane din randurile grupurilor vulnerabile, inclusiv rromii, din judetul MURES.

Buget: 4.811.849,35 lei, 85% grant din fonduri norvegiene, 15% cofinanțare de la bugetul de stat

Manager proiect: Dr. Ianoși Edith-Simona

Obiective specifice:
1: Imbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru doua boli infecto-contagioase cu transmitere preponderent aeriana: COVID -19 si Tuberculoza pentru minim 1000 de persoane, inclusiv 200 rromi, apartinand comunităților vulnerabile din judetul Mures, in vederea asigurarii unui acces echitabil la asistență medicală in perioada de implementare a proiectului, 18 de luni.

2: Imbunatatirea infrastructurii de sanatate prin reabilitarea Dispensarului TBC Tg. Mures, clădire destinata prevenirii, diagnosticarii si tratarii si tuberculozei si dotarea cu aparat Rontgen.

3: Cresterea gradului de constientizare si de educatie a populatiei vulnerabile din jud Mures cu privire la importanta serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de raspandire, prevenire si tratamentul celor doua boli infectioase prin organizarea unei campanii de informare a grupului tinta despre notiunile elementare de igiena pentru a preveni bolile infecto-contagioase.

4: Cresterea calitatii serviciilor medicale din jud Mures prin instruirea personalului medical cu privire la asigurarea accesului populatiei vulnerabile la asistenta medicala in vederea reducerii inegalitatilor sociale din jud Mures.

Manager proiect: Dr. Ianoși Edith-Simona

Echipamente achizitionate/Rezultate:
• Aproximativ 1.000 de testări rapide/RT PCR pentru depistarea COVID-19
• Aproximativ 1.000 de testări rapide/Genexpert pentru depistarea tuberculozei multidrog rezistente (TB MDR)
• Autoutilitara (8+1) pentru transportul persoanelor 1 buc
• Aparat Roentgen 1 buc
• Dispensar TBC Tg. Mures reabilitat
* Organizarea unui workshop online cu participare internationala cu tematica prevenirea, diagnosticul precoce si monitorizarea TB in conditiile pandemiei COVID-19
• Peste 30 de persoane angajate în unităţile TB (doctori, asistente, personal administrativ) instruite în Controlul Infecției cu TB si COVID 19
• Peste 30 de mediatori sanitari şi asistente comunitare din 30 de comunităţi rurale sărace vor urma cursuri de DOT şi educaţie şi prevenţie în domeniul bolilor contagioase

Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale

Proiectul „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale”, cod SMIS 155258, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat de către Consiliul județean Mureș, în calitate de lider (beneficiar), în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș, și are o valoare totală de 24.396.276,50 lei, din care 10.630.876,90 reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 24.08.2022 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea siguranței pacienților Spitalului Clinic Județean Mureș, în scopul asigurării unui raspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19, prin extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii instalațiilor de fluide medicale; instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare incendii, instalațiilor de ventilare și tratare aer și a instalațiilor electrice.

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/degestionare a crizei sanitare, prin investițiile propuse, care vizeaza îmbunătațirea infrastructurii existente și creșterea securitații la incendii în Spitalul Clinic Județean Mureș – structura care utilizeaza fluide medicale pentru desfășurarea actului medical respectiv spital nivel de competență II din sistemul medical de stat, în contextul consolidarii infrastructurii medicale, pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID -19.

Investițiile propuse prin proiect sunt: Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și detectare, semnalizare și alarmare concentrație oxigen și Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Buget: 24,396,276.50 lei, din care 10,630,876.90 lei eligibil și 13,765,399.60 lei confinanțare Consiliului Județean Mureș

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii și detectare, semnalizare și alarmare a depășirii concentrației de oxigen într-o structura care utilizeaza fluide medicale din cadrul Spitalului Clinic Judeþean Mures – spital public nivel de competența I

2. Reabilitarea/modernizarea și extinderea instalației din cadrul infrastructurii electrice; a unei instalații din cadrul infrastructurii de ventilare și tratare a aerului si a instalației din cadrul infrastructurii de fluide medicale într-o structura care utilizează fluide medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș – spital public nivel de competența I

Consiliul Județean Mureș
Manager: Stan Sorin
Responsabil achiziții publice: Pologea Ioan
Responsabil financiar: Mazilu Maria-Rodica
Responsabil certificate/avize, acorduri, autorizații: Belean Monica
Responsabil juridic: Nemeș Genica
Responsabil tehnic: Urzică Cecilia

Spitalul Clinic Județean Mureș
Asistent manager proiect: Moldovan Angela
Responsabil financiar: Papuc Laszlo
Responsabil achiziții: Kovacs Angela
Responsabil juridic: Dobru Gabriela
Responsabil tehnic: Hărșan Ionel Florin
Asistent responsabil tehnic: Dan Zamfira
Responsabil informare și publicitate: Moldovan Alina Ioana

 • Paturi de spitalizare dotate cu unități terminale de fluide medicale 265 – buc
 • Paturi de ATI dotate cu unități terminale de fluide medicale 14- buc
 • Sali de operație dotate cu unități terminale de fluide medicale 11 – buc
 • Unitate terminală cameră de gardă / sală mici intervenții(O2,A4,V) 5 – buc
 • Stații fluide medicale (O2,A4,V,CO2) 5 – buc
 • Unitate terminala camera tratament/cabinet(O2,V) buc 20 – buc
 • Unitate terminala examinări (O2,A4,V,CO2) buc 2 – buc
 • Priza O2 buc 1 – buc
 • Priza Aer comprimat medical buc 2 – buc
 • Sursa neîntreruptibilă UPS trifazic 150 kVA, cu dubla conversie buc 1 – buc
 • Grup electrogen 500kVA, 400V, carcasat, insonorizat, cu rezervor extern 1 – buc
 • Sistem de detectie ,semnalizare si alarmare incendiu și a concentrației maxime admise de oxigen set Clădire principală din imobilul din str. Gh. Marinescu, nr. 1 – 2- buc
 • Tablou electric IT Medical, cu transformator de separație 10 kVA – 15 – buc
 • Sursa neîntreruptibilă UPS trifazic 20kVA, cu dublă conversie 1 – buc
 • Sursa neîntreruptibilă UPS trifazic 10kVA, cu dublă conversie 3 – buc
 • Unitate de răcire , capacitate min.4 kW și recirculare aer 16 – buc
 • Recuperator de căldură cu 100 % aer proaspăt 4- buc

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Spitalul Clinic Județean Mureș - MySMIS 138524

Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în Spitalul Clinic Județean Mureș”, cod SMIS 138524, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat de către Spitalul Clinic Județean Mureș și are o valoare totală de 48.420.786,36 lei, care reprezintă finanțare nerambursabilă.
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 23.09.2020 – 30.04.2021.Obiectivul general al proiectului constă în Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității Spitalului Clinici Județean Mureș de gestionare a situației create de criza sanitară COVID – 19 în scopul asigurării unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, prin dotarea cu echipamente de protecție, echipamente
medicale și alte echipamente, ce vor fi utilizate în mod direct pentru prevenirea infectării personalului medical, pentru limitarea interacțiunii între pacienți și personalul spitalului și pentru creșterea capacității de diagnosticare, tratare și monitorizare a pacienților COVID – 19 în cadrul unității sanitare., pentru limitarea interacțiunii între pacienți și personalul spitalului și pentru creșterea capacității de diagnosticare, tratare și monitorizare a pacienților COVID – 19 în cadrul unității sanitare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea capacității de testare COVID – 19 a laboratorului de analize medicale prin dotarea unui
punct de lucru cu 3 echipamente medicale performante.
2. Îmbunătățirea performanțelor investigațiilor radiologice și imagistice pentru diagnosticarea și
tratarea pacienților infectați și suspecți COVID – 19, prin dotarea a 9 puncte de lucru ale unității
sanitare cu 13 aparate medicale performante.
3. Asigurarea de circuite separate pentru pacienții infectați și suspecți COVID – 19 în sistem
pavilionar, prin dotarea unității sanitare cu 2 ambulanțe dotate pentru transportul pacienților, 2
autoutilitare frigorifice pentru transportul probelor biologice și 1 autoutilitară pentru transportul
alimentelor.
4. Creșterea capacității de răspuns în situații de urgență în cazul pacienților infectați cu virusul
COVID – 19 prin dotarea a 20 puncte de lucru cu 65 de aparaturi medicale de monitorizare,
intervenție și dezinfecție.
5. Protejarea personalului medical și auxiliar de infecția cu SARS – CoV 2, prin dotarea unității
sanitare cu 9 tipuri de echipamente de protecție însumând 2.3391.000 bucăți, pentru o perioadă de
10 luni și 3 aparate de neutralizare a deșeurilor infecțioase.

Buget: 48,420,786.36 lei, 100% eligibil

1. Cresterea capacitatii de tesare COVID-19 a laboratorului de analize medicale prin dotarea unui punct de lucru cu 3 echipamente medicale performante.

2. Imbunatatirea performantelor investigatiilor radiologice si imagistice pentru diagnosticarea si tratarea pacientilor infectati si suspecti CODIV-19, prin dotarea a 9 puncte de lucru ale unitatii sanitare cu 13 aparate medicale performante.

3. Asigurarea de circuite separate pentru pacientii infectati si suspecti COVID-19 in sistem pavilionar, prin dotarea unitatii sanitare cu 2 ambulante dotate pentru trabsportul pacientilor, 2 autoutilitare frigorifice pentru transportul probelor biologice si 1 autoutilitara pentru transportul alimentelor

4. Cresterea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta in cazul pacientilor infectati cu virului COVID-19 prin dotarea a 20 puncte de lucru cu 65 de aparaturi medicale de monitorizare, interventie si dezinfectie.

5. Protejarea personalului medical si auxiliar de infectia cu SARS-CoV2, prin dotarea unitatii sanitare cu 9 tipuri de echipamente de protectie, insumand 2.391.000 bucati, pentru o perioada de 10 luni si 3 aparate de neutralizare a deseurilor infectioase.

 • Computer tomograf – 2 buc
 • Echipament de radiologie digital cu detector digital wireless – 3 buc
 • Aparat mobil de radiologie – 3 buc
 • Sistem PACS – 1 buc
 • Ecograf ultraperformant doppler color – 3 buc
 • Ecograf doppler color – 1 buc
 • Sistem de extracție automata ADN si ARN – 1 buc
 • Hota biosecuritate clasa II – 2 buc
 • Ambulanță transport pacienți – 2 buc
 • Autoutilitarp frigorificp pentru transport probe biologice – 2 buc
 • Autoutilitară transport alimente – 1 buc
 • Defibrilatoare – 15 buc;
 • Lampă UV-C bactericidă porabilă – 30 buc
 • Electrocardiograf – 20 buc
 • Autoclav 40 litri – 2 buc
 • Autoclav 80 litri – 1 buc
 • Pulsoximetru – 50 buc
 • Număr de echipamente de protecție: – 2.577.010 buc