Anunț pentru asociațiile de pacienți pentru procedura de alegere și desemnare a membrilor Consiliului Etic

Anunț pentru asociațiile de pacienți pentru procedura de alegere și desemnare a membrilor Consiliului Etic