Posturi Vacante

Documentatie concurs economist IA – Serviciul financiar contabilitate

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 07.09.202105.10.2021, concurs pentru ocuparea  unui post vacant, pe durată nedeterminată de economist IA la Serviciul  financiar – contabilitate.

Condiții specifice de participare la concurs :

 • Diplomă de licență
 • Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 07.09.2021 – 20.09.2021 – depunere dosare,
 • 21.09.2021 – selecție dosare,
 • 21.09.2021 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 22.09.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 23.09.2021 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 28.09.2021, ora 1000 proba scrisă,
 • 28.09.2021, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 29.09.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 30.09.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 01.10.2021, ora 1000  – interviul,
 • 01.10.2021, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 04.10.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 05.10.2021  –  afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 05.10.2021 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan