Incadrare rezidenti

încadrarea rezidenților la Spitalul Clinic Județean Mureș - 2023

Medicii rezidenți în specialitățile: boli infecțioase, dermatovenerologie, endocrinologie, epidemiologie, farmacologie clinică, igienă, medicină legală, medicina muncii, nefrologie, oftalmologie, oncologie medicală, pneumologie,  psihiatrie, urologie; si farmaciștii rezidenți se încadrează la Spitalul Clinic Județean Mureș (Tg.-Mureș, str. Bernady Gyorgy nr. 6).

În vederea încadrării,  vor trimite începând cu data de  27.11.2023, pe adresa de e-mail: rezidenti@spitaljudeteanmures.ro (Această adresa este utilizată EXCLUSIV pentru încadrarea rezidenților)în format PDF sau JPG, ÎNTR-UN SINGUR MESAJ, (LA SUBIECTUL MESAJULUI SE VA SCRIE NUMELE PERSOANEI) următoarele documente:

 1. Carte de identitate
 2. Diplomă de licență/adeverință de absolvire a facultății, 
 3. Certificat de naștere,
 4. Adeverință de repartiție în rezidențiat,
 5. Documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie/certificat de divorț/hotărâre judecătorească),
 6. Documente privind dovada vechimii în muncă (carnet de muncă, adeverinte de vechime , extras revisal, notă de lichidare sau adeverință cu salariile brute din ultimele 6 luni anterioare încadrării la spitalul clinic județean mureș) (se transmit doar de către persoanele care au mai fost încadrate anterior),
 7. Se transmite, de asemenea, un numar de telefon pentru a fi contactați in caz de nevoie.

Rezidenții vor fi programați pentru semnarea contractului.

Data programata pentru semnarea contractului va fi transmisa telefonic sau la adresa de e-mail de pe care s-au transmis documentele.

La data programată pentru semnarea contractului , vor prezenta în original:

 • Toate documentele încărcate în vederea certificării de către personalul de specialitate din cadrul serviciului R.U.N.O.S.
 • Cazierul judiciar, (se obține de la Inspectoratul de Poliție)
 • Certificatul de integritate comportamentală, (se obține de la Inspectoratul de Poliție) se poate prezenta și ulterior.
 • Datele contului pentru virarea salariului (extras de cont la una din următoarele bănci: BCR, Banca Românească, BRD, Banca Transilvania, ING, OTP Bank, Patria Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank).
 • Declarație pe propria răspundere privind funcția de bază (model aici).

Fișele de solicitare a examenului medical vor fi eliberate la data programată pentru semnarea contractului, iar rezidenții vor fi îndrumați pentru efectuarea controlului medical la Compartimentul clinic medicina muncii din str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 (Policlinica nr. 2, etaj 2), programul de lucru al compartimentului fiind între orele 9 – 12.