Posturi Vacante

Documentatie concurs asistenti medicali de farmacie

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 23.04.2021 – 25.05.2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de asistenți medicali de farmacie:

 • Farmacia nr.1  – 2 posturi
 • Farmacia nr.2 – 1 post

 

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical de farmacie.
 • Nu necesită  vechime în specialitate

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

 • 23.04.2021-10.05.2021 – depunere dosare,
 • 05.2021  – selecție dosare,
 • 11.05.2021, ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 12.05.2021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 13.05.2021 – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 18.05.2021proba scrisă;
 • 18.05.2021 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 19.05.2021 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
 • 20.05.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la proba scrisă;
 • 21.05.2021interviul;
 • 21.05.2021  – afișarea rezultatelor la interviu;
 • 24.05.2021 – depunerea contestațiilor la interviu;
 • 25.05.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la interviu;
 • 25.05.2021 – afișarea rezultatelor finale;

 

Relaţii suplimentare se obțin la  telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,

Dr.Ovidiu Gîrbovan